Verder

Oblature

Dialoog en verzoening in het Midden-Oosten

Laten we bidden om een geest van dialoog, een geest van ontmoeting en verzoening in het Midden-Oosten.

Pope Francis – November 2019 - video

In het Midden-Oosten is het samenleven van en de dialoog tussen de drie monotheïstische religies gebaseerd op spirituele en historische banden.
Uit deze landen kwam het goede nieuws van Jezus, die verrezen is uit liefde.
Tegenwoordig werken hier vele christelijke gemeenschappen, in samenwerking met joodse en islamitische gemeenschappen, aan vrede, verzoening en vergeving.
Laten we bidden om een geest van dialoog, een geest van ontmoeting en verzoening in het Midden-Oosten.

Oktobermaand, missiemaand

In deze uitzonderlijke missionaire maand bidden we dat de Heilige Geest een nieuwe missionaire lente mag doen ontstaan in de Kerk.

Pope Francis – October 2019-video

Vandaag is er een nieuwe impuls nodig in de missieactiviteit van de kerk om de uitdaging aan te gaan om Jezus’ dood en verrijzenis te verkondigen.
De periferieën bereiken, de middens waarin mensen leven, de culturele en religieuze milieus die veraf staan van het Evangelie – dit is wat we bedoelen met missio ad gentes.
En vergeet niet dat de kern van de zending van de Kerk is: het gebed.
Laten we in deze buitengewone missiemaand bidden zodat de Heilige Geest een nieuwe missionaire opleving zal teweegbrengen bij alle gedoopten en zij die gezonden zijn door de kerk van Christus.

De bescherming van de oceanen

Laten we deze maand bidden voor politici, wetenschappers en economen – dat zij samenwerken voor de bescherming van zeeën en oceanen.

Pope Francis – September 2019-video

Oceanen bevatten het grootste deel van het water van de planeet en ook de grootste verscheidenheid aan levende wezens, waarvan vele vandaag worden bedreigd door verschillende oorzaken.
De schepping is een project dat voortkomt uit de liefde van God voor de mensheid.
Onze solidariteit met het “gemeenschappelijke huis” komt voort uit ons geloof.
Laten we deze maand bidden voor politici, wetenschappers en economen – dat zij samenwerken voor de bescherming van zeeën en oceanen.

Het gezin, een kweekvijver van menselijkheid

Laten we bidden zodat gezinnen, door een leven van gebed en een leven van liefde, steeds meer “kweekvijvers van menselijkheid” worden.

Pope Francis – August 2019-video

Wat voor wereld willen we achterlaten voor de toekomstige generaties?
Laten we een wereld achterlaten met gezinnen.
Laten we zorgen voor onze gezinnen, want het zijn echte scholen voor de toekomst, ruimtes van vrijheid, haard van menselijkheid.
En laten we een belangrijke plaats in het gezin reserveren voor gebed, zowel persoonlijk als samen met anderen.
Laten we bidden zodat gezinnen, door een leven van gebed en een leven van liefde, steeds meer “kweekvijvers van menselijkheid” worden.

Voor een integere rechterlijke macht

Laten we bidden dat zij die deel uitmaken van de rechterlijke macht integer zijn en dat het onrecht dat de wereld doorkruist niet het laatste woord krijgt.

Pope Francis – Juli 2019 - video

Rechters nemen beslissingen die van invloed zijn op de rechten en de bezittingen van mensen.
Hun onafhankelijkheid vraagt dat zij zich verre houden van favoritisme en van de druk die de zuiverheid van hun beslissingen zou kunnen aantasten.
Rechters moeten het voorbeeld volgen van Jezus, die nooit over de waarheid onderhandelt.
Laten we bidden dat zij die deel uitmaken van de rechterlijke macht integer zijn en dat het onrecht dat de wereld doorkruist niet het laatste woord krijgt.

De levensstijl van priesters

Laten we bidden voor de priesters zodat ze, met de eenvoud en nederigheid van hun leven, zich inzetten voor actieve solidariteit, in het bijzonder met de armsten.

Pope Francis – June 2019 - video

Ik wil jullie vragen om eens te kijken naar de priesters die in onze gemeenschappen werken.
Ze zijn niet allemaal perfect, maar velen van hen gaan er helemaal voor en geven zich met nederigheid en vreugde.
Ze zijn priesters die dicht bij hun mensen staan, bereid om hard te werken voor iedereen.
Laten we dankbaar zijn voor hun voorbeeld en hun getuigenis.
Laten we bidden voor de priesters zodat ze, met de eenvoud en nederigheid van hun leven, zich inzetten voor actieve solidariteit, in het bijzonder met de armsten.

De kerk in Afrika, zuurdesem van eenheid

Laten we deze maand bidden, zodat de Kerk in Afrika door de toewijding van haar leden zuurdesem van eenheid zal zijn onder alle volken; een teken van hoop voor dit continent.

Pope Francis – Mei 2019-video

De etnische, linguïstische en tribale verdeeldheid in Afrika kan worden overwonnen door eenheid in de verscheidenheid te bevorderen.
Ik wil de zusters, priesters, leken en missionarissen bedanken voor hun werk ten behoeve van dialoog en verzoening tussen de verschillende sectoren van de Afrikaanse samenleving.
Laten we deze maand bidden, zodat de Kerk in Afrika door de toewijding van haar leden zuurdesem van eenheid zal zijn onder alle volken; een teken van hoop voor dit continent.

Artsen en hun medewerkers in oorlogsgebieden

Laten we bidden voor het humanitair personeel en de artsen die aanwezig zijn in oorlogsgebieden – ze riskeren hun leven om dat van anderen te redden.

Pope Francis – April 2019 video

De aanwezigheid van artsen, verpleegkundigen en ander gezondheidspersoneel in gebieden verwoest door conflicten, is een teken van hoop.
Het zijn verstandige, dappere, goede mensen die, hun roeping volgend, werken in extreem gevaarlijke omstandigheden.
Laten we bidden voor het humanitair personeel en de artsen die aanwezig zijn in oorlogsgebieden – ze riskeren hun leven om dat van anderen te redden.

Erkenning van de rechten van christelijke gemeenschappen

Laten we bidden opdat christelijke gemeenschappen, vooral die gemeenschappen die vervolgd worden, de nabijheid van Christus voelen en hun rechten erkend worden.

Pope Francis – Maart 2019-video

Misschien is het moeilijk te geloven, maar vandaag zijn er meer martelaren dan in de eerste eeuwen.
Ze worden vervolgd omdat ze aan deze samenleving de waarheid vertellen en Jezus Christus aankondigen.
Dit gebeurt vooral daar waar de religieuze vrijheid nog steeds niet gegarandeerd is.
Maar het gebeurt ook in landen die in theorie en op papier de vrijheid en de mensenrechten beschermen.
Laten we bidden opdat christelijke gemeenschappen, vooral die gemeenschappen die vervolgd worden, de nabijheid van Christus voelen en hun rechten erkend worden.

 

Mensenhandel

Laten we bidden voor een ruimhartige opvang van slachtoffers van mensenhandel, van gedwongen prostitutie en van geweld.

Pope Francis – Februari 2019-video

Ook al willen we het eigenlijk niet toegeven, slavernij is niet iets van andere tijden.
Als we op geen enkele manier medeplichtig willen zijn aan deze misdaden tegen de mensheid, kunnen we, geconfronteerd met deze tragische realiteit, onze handen niet wassen in onschuld.
We kunnen niet negeren dat er vandaag de dag slavernij is in de wereld; evenveel, of misschien zelfs meer, dan ooit tevoren.
Laten we bidden voor een ruimhartige opvang van slachtoffers van mensenhandel, van gedwongen prostitutie en van geweld.

Jongeren op school bij Maria

Laten we bidden voor de jonge mensen, vooral die uit Latijns-Amerika, zodat ze, naar het voorbeeld van Maria, gehoor geven aan de oproep van de Heer om de vreugde van het evangelie aan de wereld door te geven.

Pope Francis – January 2019-video

Jongeren, in de Maagd Maria hebben jullie een reden tot vreugde en inspiratie.
Profiteer van de Wereldjongerendagen in Panama om met Maria naar Christus te kijken. Laten we allemaal, ieder in zijn of haar taal, de rozenkrans bidden voor de vrede.
En vraag haar om de kracht om te dromen van en te werken voor de vrede.
Laten we bidden voor de jonge mensen, vooral die uit Latijns-Amerika, zodat ze, naar het voorbeeld van Maria, gehoor geven aan de oproep van de Heer om de vreugde van het evangelie aan de wereld door te geven.

Ten dienste van de overdracht van het geloof

Laten we bidden dat de mensen die zich inzetten voor de dienst van de overdracht van het geloof een taal vinden die is aangepast aan de tegenwoordige tijd, in dialoog met de cultuur.

Pope Francis – December 2018-video

Als je je geloof wilt delen door het woord, moet je veel luisteren.
Laten we de stijl van Jezus navolgen die zich aanpaste aan de mensen die Hij tegenover zich had om ze dichter bij Gods liefde te brengen.
Laten we bidden dat de mensen die zich inzetten voor de dienst van de overdracht van het geloof een taal vinden die is aangepast aan de tegenwoordige tijd; in dialoog met de cultuur , in dialoog met de harten van de mensen en vooral door veel te luisteren.

In dienst van de vrede

Laten we samen bidden opdat de taal van het hart en van de dialoog altijd de overhand hebben over de taal van wapens.

Pope Francis – November 2018 video

We willen allemaal vrede. Het meest nog zij die lijden door de afwezigheid van vrede.
We kunnen erover spreken met prachtige woorden, maar als er geen vrede is in ons hart, zal er geen vrede zijn in de wereld.
Laten we, zonder geweld en met honderd procent tederheid , bouwen aan de evangelische vrede die niemand uitsluit.
Laten we samen bidden opdat de taal van het hart en van de dialoog altijd de overhand hebben over de taal van wapens.

De video van de Paus:

De Paus vraagt ons om elke dag een rozenkrans te bidden opdat de Maagd Maria de Kerk moge beschermen in deze tijden van crisis, en om te bidden tot de heilige aartsengel Michaël opdat hij haar zou beschermen tegen de aanvallen van de duivel.

Pope Francis – October 2018

De missie van hen die hun leven wijden aan God

Laten wij ons niet beroven van het missionaire enthousiasme en laten we bidden dat de zendingsijver van godgewijde mannen en vrouwen opvlamt en dat zij aanwezig kunnen zijn tussen de armen, de gemarginaliseerden en zij die geen stem hebben.

Pope Francis – October 2018 video

Mensen die hun leven wijden aan God zijn essentieel voor de zending van de kerk met hun gebed, hun beleving van de armoede en hun geduld.
Meer dan ooit, met de uitdagingen van de wereld van vandaag, hebben we jullie totale inzet nodig voor de verkondiging van het Evangelie.
Laten wij ons niet beroven van het missionaire enthousiasme en laten we bidden dat de zendingsijver van godgewijde mannen en vrouwen opvlamt en dat zij aanwezig kunnen zijn tussen de armen, de gemarginaliseerden en zij die geen stem hebben.

De video van de Paus: Laten we bidden dat jonge mensen van het Afrikaanse continent toegang hebben tot onderwijs en werk in hun eigen land.

Paus Franciscus - September 2018

Afrika is een rijk continent en haar grootste en meest waardevolle rijkdom bestaat uit haar jonge mensen.
Ze moeten kunnen kiezen: zich laten overwinnen door de moeilijkheden of ze omvormen tot een uitdaging.
De meest effectieve manier om hen te helpen bij deze keuze is investeren in hun opleiding.
Als een jongere niet de mogelijkheid heeft om een opleiding te volgen, – wat kan hij dan doen in de toekomst?
Laten we bidden dat jonge mensen van het Afrikaanse continent toegang hebben tot onderwijs en werk in hun eigen land.

De video van de Paus: Laten we samen bidden tot Jezus, zodat de belangrijke economische en politieke beslissingen het gezin beschermen als een schat voor de mensheid.

Paus Franciscus - Augustus 2018

Wanneer het over gezinnen gaat, komt mij vaak het beeld van een schat voor de geest.
Het huidige levensritme, de stress, de werkdruk en ook de geringe aandacht van de instellingen kunnen hen in gevaar brengen.
Het volstaat niet om te praten over het belang van gezinnen: het is noodzakelijk om concrete maatregelen te nemen en hun rol in de samenleving te ontwikkelen met een goed gezinsbeleid.
Laten we samen bidden tot Jezus, zodat de belangrijke economische en politieke beslissingen het gezin beschermen als een schat voor de mensheid.

De video van de Paus   Laten we samen bidden, zodat priesters die vermoeid zijn en in eenzaamheid hun pastoraal werk verrichten, zich geholpen en getroost voelen door hun vriendschap met de Heer en met hun broeders en zusters.

Pope Francis - July 2018

De vermoeidheid van de priesters... Weet u hoe vaak ik daaraan denk?
Priesters, met hun kwaliteiten en hun gebreken, werken op vele terreinen.
Werkzaam als ze zijn op zoveel actiefronten, kunnen ze niet bij de pakken blijven zitten na een teleurstelling.
Op die momenten is het goed dat zij onthouden dat de mensen van hun herders houden, hen nodig hebben en hen vertrouwen.
Laten we samen bidden, zodat priesters die vermoeid zijn en in eenzaamheid hun pastoraal werk verrichten, zich geholpen en getroost voelen door hun vriendschap met de Heer en met hun broeders en zusters.

 

Petite Video de l'ordination par RTL

Photos de l'ordination de notre Frère Pierre Mendels

 

Video Pope Francis - Mei 2018: Laten we samen bidden, opdat de sociale netwerken de eigen persoonlijkheid niet opheffen, maar dat zij solidariteit en respect voor de anderen in hun verschillen stimuleren.

Pope Francis - June 2018

Het internet is een geschenk van God, maar het is ook een grote verantwoordelijkheid. De nieuwe vormen van communicatie – de plaatsen van waaruit deze kan plaatsvinden, de verscheidenheid aan middelen – heeft een verbreding van de horizon, een verruiming van de blik met zich meegebracht voor heel veel mensen. Laten we gebruik maken van de mogelijkheden tot ontmoeting en solidariteit die de sociale netwerken bieden. En dat het digitale netwerk geen plaats van vervreemding is. Dat het een concrete plaats is, een plaats rijk aan menselijkheid. Laten we samen bidden, opdat de sociale netwerken de eigen persoonlijkheid niet opheffen, maar dat zij solidariteit en respect voor de anderen in hun verschillen stimuleren.

 

Video Pope Francis - Mei 2018: Laten we deze maand bidden dat de leken hun specifieke zending kunnen vervullen, de zending die ze hebben ontvangen bij hun doopsel, waarbij zij hun creativiteit in dienst stellen van de uitdagingen van de wereld van vandaag.

Video Pope Francis - April 2018: Laten we samen onze stem verheffen opdat degenen die verantwoordelijk zijn voor het denken over en het beheer van de economie de moed hebben om een ​​economie van uitsluiting af te wijzen en ertoe komen nieuwe wegen te openen

 

Abbaye de Clervaux
ORDINATION SACERDOTALE LE 24 JUIN 2018 
L’Abbé de Clervaux, le Très Révérend Père Dom Michel Jorrot, et la Communauté des moines vous invitent à assister à une ordination presbytérale le dimanche 24 juin 2018 à 15 heures en l’église abbatiale. Le Frère Pierre Mendels, moine de Clervaux, sera ordonné prêtre par Mgr Jean-Claude Hollerich SJ, Archevêque de Luxembourg, au cours de la messe concélébrée.
Le Frère Pierre Mendels est né à Ettelbruck le 27 janvier 1965. Il a poursuivi ses études secondaires au Lycée de Diekirch avant d’entrer à l’Abbaye Saint-Maurice en 1985, où il a émis sa première Profession monastique en 1988. Ensuite, il a fait sa formation théologique à l'Abbaye. Le Frère Mendels a été ordonné diacre en 2004.
Les vêpres solennelles seront exceptionnellement ce dimanche 24 juin à 18.15 heures.
https://www.cathol.lu/article7277 

 

Oktave der Gottesmutter in der Kathedrale von Luxemburg 2018

Unsere Wallfahrt am 24 April 2018:

Predigttext unseres Vater Abtes, pdf   ici

Schluss der Predigt unseres Vater Abtes, audio   ici

Stundengebet der Nachmittagshore mit anschliessendem Gebet für Berufungen, audio  ici

Fotos in der Kathedrale  ici

Predigt in der Abschlussmesse der Oktave von Mgr. Marek Jedraszewski, Erzbischof von Krakau, video ici

Messe und Abbschlussprozession der Oktave, einige Fotos ici